אגרת נשיא התאחדות התעשיינים שיצאה הבוקר בנושא היערכות החירום להתפשטות זן האומיקרון,

חברים וחברות יקרים, 
בשבועות האחרונים אנו מדווחים על התפשטותו של זן האומיקרון בעולם, ולאחרונה גם בישראל.

ברצוני להביא בפניכם מן המידע אליו אנו נחשפים. לפי המידע שהצטבר עד כה מהעולם ועל פי הערכות מומחי הבריאות בישראל, בדיונים בהם אנו שותפים, נראה כי בסבירות גבוהה אנו צפויים לגל תחלואה נרחב שיאיץ בקצבים ובכמויות שלא הכרנו. אכן ישנה אפשרות סבירה שהמחלה הנגרמת קלה מעט מהזנים הקודמים אולם היא משמעותית בפני עצמה. זן האומיקרון מתאפיין ביכולת הדבקה גבוהה במיוחד, ומתרחש גם במחוסנים, ועל אף המידע החלקי על עוצמת התחלואה התפשטות הנגיף עלולה, בהסתברות לא מבוטלת, להעמיד בסכנה מיידית את יכולת הייצור והשמירה על הרציפות התפקודית בתעשייה ובמשק. זאת, בשל ריבוי הבידודים והחולים הצפוי, אשר ללא היערכות משקית מתאימה עלול להביא להיעדרויות עובדים מאסיבית ולפגיעה בשרשראות האספקה.

מדיניות הבידוד הנוכחית, המחייבת כניסה לבידוד גם של נושאי תו ירוק אשר נחשפו לחולי אומיקרון, לצד קצב ההדבקות הצפוי, מעלה חשש אמיתי לשיבוש והשבתת יכולת הפעילות במפעלים ובענפי פעילות חיוניים ואנו פועלים להגמשת מדיניות זו וביטול הבידודים למחוסנים בשלישית, וצמצום שלהם בכל הקשור לעובדים בתעשייה החיונית.

לאור הצפי לתחלואה נרחבת יתכן כי גם ההקפדה על מדיניות הקפסולות והתקהלות עובדים מצומצמת לא יספקו הגנה מלאה ובשל הנפיצות הגבוהה של המחלה היא עלולה לחדור לכל קפסולה. קצב ההתפשטות המהיר יכול להביא לכך שעד לזיהוי ואבחון חולה הוא עלול להדביק לא מעט מהסובבים אותו.

צירוף הדברים לעיל מחייב אותנו להיערכות מוגברות ומהודקת במטרה להבטיח ככל שאפשר שמירה על רציפות היצור ושרשראות האספקה.

לכן חשוב לנו להציע מספר דגשים:

  • שימו לב לנוהל מגן תעשייה המעודכן (שיתעדכן תדיר לפי המצב) והקפידו לפעול לפיו ככל הניתן;
  • העבירו כל מי שניתן לעבודה מרחוק, או לעבודה מינימלית במתקני החברה;
  • צמצמו ישיבות וכינוסים למינימום הנדרש והשתדלו לעבוד באמצעים דיגיטליים ככל שאפשר;
  • אבחנו את התפקידים והעובדים הקריטיים לשמירה על הרציפות התפקודית, תדרכו אותם ושמרו עליהם;
  • צמצמו את גודל הקפסולות למינימום האפשרי והקפידו עליהם. השתדלו ליצור לפחות שתי קפסולות כשירות וככל שניתן יותר לביצוע כל משימה;
  • בחנו את מלאי חומרי הגלם והאריזה וכשירות מקורות האספקה והיערכו לשיבושים אפשריים בשרשרת האספקה בשל היעדרות כ״א וגורמים נוספים;
  • הכניסו למפעלים רק נושאי תו ירוק ולחלופין וככל שחייבים, אפשרו כניסה רק בכפוף להצגת בדיקות PCR מה 36 שעות האחרונות (לא 72 כי קצב ההדבקה הגבוה חושף לסיכון גם בטווח זה) ובדיקת אנטיגן מקומית;
  • הצטיידו במסיכות ובמלאי בדיקות אנטיגן מהירות (מומלץ להקדים להצטייד בשל חשש ממחסור עתידי, כפי שנראה היום בעולם) ובכל חשד בקשו מהעובדים להיבדק;
  •  וכמובן הקפידו על מסכות ומניעת התקהלויות;

חשוב להדגיש, הנתונים המצטברים עד כה מעלים תמונה כי ישנה סבירות משמעותית כי הגל הנוכחי יציב בפנינו מציאות מאתגרת ממה שהכרנו עד כה. יחד עם זאת הקפדה יתרה על הנהלים ונקיטה משקית בצעדי מניעה ובלימת ההתפשטות יכולים למתן מאוד את השפעות הנגיף ולאפשר לכולנו לצלוח את הגל הנוכחי טוב לא פחות מהקודמים לו.

כתעשיינים, אנו אחראים לעובדנו, ללקוחותינו ולמפעלים שלנו. משכך אנו מעדיפים להמליץ על גישת הזהירות המוגברת, כפי שממתבטאת בנוהל המשכיות עיסקית וההמלצות מעלה. זאת במטרה להתכונן לאפשרויות הלא פשוטות האלו ולהבטיח את הרציפות התפקודית במשק.
 

אנו עומדים בקשר עם הממשלה והפקידות הבכירה ושאר הגורמים הרלוונטיים ונמשיך לעדכן בשינויים והתפתחויות ככל שיצטבר מידע חדש. מטרתנו היא לעדכן באופן קבוע, לפי ההתפתחויות, את ההמלצות וגם לאפשר טיפול פרטני ופתרונות יחודיים למקרים שיתעוררו הן במפעלים והן בצורך בהבאת טכנאים זרים בתקופה זאת. אתם מוזמנים לפנות בכל עת לתורני חדר המצב שירכזו את הפניות והמענים mokedcorona@industry.org.il
03-5198765
03-5198763

יחד נמשיך לייצר בכל הכוח.
 
ד"ר רון תומר