המשכיות עסקית בצל נגיף הקורונה: המלצות לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים והבטחת רציפות היצור

לאור התפשטות האומיקרון וחוסר הודאות שהוא מביא איתו, מצורפת גרסה מעודכנת לנוהל ההמשכיות העסקית. 
אנחנו ממליצים לכלל המפעלים לפעול בהתאם לנוהל לפחות עד שהדברים יתבהרו. נמשיך לעדכן בשינויים ככל שיהיו. 
כמו כן, חדר המצב בהתאחדות עומד לרשותכם לכל שאלה וליווי. הפרטים המלאים בקובץ