קבלת היתר לעבודה בשבת - נמל מספנות ישראל

לעדכונכם,

על רקע המשבר בנמלים ובעקבות הפניה הנ״ל שלנו למשרד העבודה והרווחה, נמל מספנות ישראל קיבל אישור עבודה לשבת לתקופה של שלושה חודשים.

לצפייה במכתב