שירות הנפקת תעודת קרנה אטא

תעודת קרנה אטא הינה פנקס מעבר מכס לדוגמאות מסחריות המשמש, לפי תנאים מיוחדים שנקבעו באמנה בינלאומית, לצורך כניסה, או מעבר זמניים של טובין מסוגים שונים בין המדינות החתומות על האמנה, ללא כל צורך בתשלומי מסים כלשהם, או הפקדות פיקדונות בארצות היבוא הזמני. השימוש בקרנה אטא, מאפשר ליצואן או לאיש העסקים, לעבור ממדינה למדינה עם הטובין ו/או הדוגמאות שברשותו, ללא כל בעיות מיוחדות. 
שימו לב: במסגרת שירות מיוחד של ההתאחדות - חברי התאחדות התעשיינים זכאים להנפיק את התעודה באותה עלות של חברי לשכת המסחר ת"א והמרכז.

על מנת להיות זכאים להטבה יש לפנות לאגף סחר חוץ בהתאחדות Itai@industry.org.il 03-5198719