עדכון לגבי כניסת מומחים זרים לישראל

לתשומת לבכם:

כניסת מומחים זרים לישראל אינה כפופה יותר לאישור ועדת חריגים. להלן עדכון (לחץ כאן) חשוב ונוהל עדכני בעניין