הארכת המועד להגשת בקשות לשיפוי בגין תשלום דמי בידוד

לעדכונכם, בעקבות פניית התאחדות התעשיינים להארכת המועד להגשת בקשות
לשיפוי בגין תשלום דמי בידוד בחודשים אוקטובר 20 עד ינואר 21, הוארך המועד להגשת בקשות לביטוח הלאומי כאמור עד ליום 13.4.21 (במקום 1.4.21)
 
לשאלות בנושא יש לפנות לאגף עבודה בטלפון 03-5198819.