ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות בנוגע לתהליך קבלת הפטור מבידוד עבור מתחסנים בחו"ל שמגיעים ארצה


על פי משרד הבריאות, מתחסנים בחו"ל יקבלו פטור מבידוד בכפוף לבדיקה סרולוגית שתתבצע בבית חולים פרטי בישראל ואישור מחו"ל על כך שהינם מחוסנים. עם הגעתם ארצה, הם יידרשו להיכנס לבידוד במהלכו יורשו לצאת לבדיקה סרולוגית. תוצאת הבדיקה תועבר ישירות מהמעבדה בה בוצעה הבדיקה אל משרד הבריאות, וככל שיימצאו אצלם נוגדנים לווירוס, הם יקבלו אישור במייל על פטור מבידוד.
 
על פי משרד הבריאות, התהליך אורך כיומיים כתלות בעומס במעבדות.

‏"הנחיות לנכנסים וליוצאים ממדינת ישראל"