החיסון השני לעובדי השטחים

לעדכונכם, היום החל החיסון השני לעובדי השטחים, אך עד השעה 14:30 הגיעו רק 30% מהמיועדים. 
המבצע יימשך כשבועיים ויש להקפיד על הגעת העובדים לקבלת המנה השנייה של החיסון. 
כל עובד קיבל נייר מסודר בחיסון הראשון ובו תאריך החיסון השני והמיקום (אותו מיקום בו נערך החיסון הראשון).

1. מי שלא יגיע במועד הנקוב לא יוכל בשום מצב לקבל במועד אחר.
2. נשקלת במינהל החלטה לשלול היתר למי שלא יתחסן חיסון 2.