שימו לב: בתאריך 16.3.21 פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי

שימו לב: בתאריך 16.3.21 פורסם תיקון לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, הקובע, במסגרת הוראת שעה ולאור עמדתה של התאחדות התעשיינים בסוגייה, פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה. במסגרת התיקון החדש, ניתן פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, וזאת ביחס לעובדים ששהו בחל"ת חודש קלנדרי אחד לפחות במהלך התקופה שמתחילת חודש אפריל 2020 ועד סוף חודש אפריל 2021. כן נקבע, כי שר האוצר רשאי להאריך את התקופה, עד לתאריך 30.6.21.

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לאגף עבודה:
 
למנהל תחום המשפט הקיבוצי, עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il;
למנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il ;
וכן למנהל המחלקה לביטוח סוציאלי בהתאחדות, מר חיזקיה (חיזקי) ישראל בנייד 050-7478826 ובדוא"ל hizki@industry.org.il.