הגשת בקשות לשיפוי בגין תשלום דמי בידוד לעובדים מוגבלת בזמן

שימו לב: הגשת בקשות לשיפוי בגין תשלום דמי בידוד לעובדים מוגבלת בזמן, ולפיכך ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשות כאמור לא יאוחר מהתאריכים המפורטים להלן:

  • בגין תקופות בידוד שארעו בחודשים אוקטובר 2020 עד ינואר 2021 - ניתן להגיש בקשות לשיפוי עד לתאריך 1.4.2021.
  • בגין תקופות בידוד שארעו בחודש פברואר 2021 - ניתן להגיש בקשות לשיפוי עד לתאריך 29.4.2021.
  • בגין תקופות בידוד שארעו בחודש מרץ 2021 - ניתן להגיש בקשות לשיפוי עד לתאריך 30.5.2021.

עוד נזכירכם, כי תשלום דמי בידוד לעובדים השוהים בבידוד, לצד שיפוי מעסיקים בגין סכומים ששילמו לעובדיהם, נקבע במסגרת הוראת שעה לתקופה מוגבלת, ועד לתאריך 31.1.2021. התאחדות התעשיינים פנתה לשרים הרלוונטיים במטרה לשנות את  המצב המשפטי לאחר תום תוקפה של ההוראה,  כך שעובד שאינו מחוסן לא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד.
לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לאגף עבודה:
למנהל תחום המשפט הקיבוצי, עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il, או למנהלת תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il . וכן למנהל המחלקה לביטוח סוציאלי בהתאחדות, מר חיזקיה (חיזקי) ישראל בנייד 050-7478826 ובדוא"ל hizki@industry.org.il.