לנוכח שאלות רבות, תקנות הגבלת מקומות עבודה עדיין לא פורסמו לקראת אישורן בכנסת. 

למיטב ידיעתנו הבסיס להחרגות הנו רשימת הענפים החיוניים של הסגר הראשון תוך צמצומה והדיון כרגע הוא על היקף הצמצום. אנחנו פועלים כמובן  במטרה לייצר רשימה שתאפשר את רציפות הפעילות התעשייתית וענפי ההייטק במהלך הסגר.

נא לא לפנות לחדר המצב בנושא זה, נעדכן כאן.