ימי הבידוד במקרה של חשיפת עובד לבן משפחה חולה קורונה מקרבה ראשונה

בעקבות פניית התאחדות התעשיינים למשרד הבריאות, אנא תשומת ליבכם לכך כי במקרה של חשיפת עובד לבן משפחה חולה קורונה מקרבה ראשונה, ניתן יהיה למנות את מניין 14 ימי הבידוד של העובד, החל ממועד החשיפה האחרון בין העובד לבן המשפחה המאומת, זאת בכפוף לחתימה על הצהרה ע"י העובד כי אכן שהה בבידוד בנפרד מבן המשפחה המאומת (גם אם שניהם שהו באותו הבית בנפרד)