נוהל השגה במקרה של קבלת הודעת SMS בדבר כניסה לבידוד

 1. יש לפעול בהתאם לנוהל החקירה האפידמיולוגית הפנימית בחברות תעשייה.
   
 2. שחרור עובדים שאינם נדרשים בידוד בהתאם למסקנות נוהל החקירה האפידמיולוגית הפנימית:

במידה וקיבל עובד, אשר בממצאי החקירה האפידמיולוגית הפנימית כי לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת sms על החובה להיכנס לבידוד, יכנס העובד לבידוד והמפעל יפנה בבקשה לביטול הבידוד, כמפורט להלן:

א.הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסת על זמן בו לא נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):

 • בעבור שחרור עובדים שקיבלו הודעה לאור חשיפה מחוץ לשטח המפעל ו/או שעות העבודה – על העובד לפנות עצמאית  למוקד משרד הבריאות בטלפון - כוכבית 5400.
   

ב.הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסות לזמן בו נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):

 • יש למלא את קובץ האקסל המצורף, למעבר לקובץ לחץ כאן.
 • חשוב למלא עבור כל מבודד את מירב המידע הידוע, מילוי חלקי של האקסל עשוי לעכב את מתן המענה, המטרה למלא את כל האקסל (למעט המשבצות האדומות אשר משמשות למילוי פנימי של משרד הבריאות.)
 • במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין באקסלמצ"ב( עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב- 7 יום שקדמו להשגה.
 • במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות או המספר האפידמיולוגי שלו.
 • יש לשלוח את הקובץ המלא למייל   quarant.appeal@moh.gov.il וכן לכתב בהעתק את חדר המצב של התאחדות התעשיינים:  mokedcorona@industry.org.il
 • מענה להשגות באמצעות המייל, יינתן תוך 24 שעות (התאחדות התעשיינים פועלת במרץ אל מול משרד הבריאות בכדי לצמצם את משך הזמן למענה).
 • ניתן לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים במספר 050-9478743, לטיפול במקרים הבאים:

א. סגירת מפעל כתוצאה מאיכונים שגויים.

ב. צמצום דרמטי של פעילות המפעל כתוצאה מאיכונים שגויים.

ג. חלפו 24 שעות מרגע שליחת המייל והעובדים לא שוחררו.