נשיאות המעסיקים והעסקים - בישראל : לסגור את הבור -לצאת מהסגר