יום עיון בנושא היערכות לשינויים בעולם ניהול הסיכונים הסביבתיים בתעשייה - 28.1.2019