הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה- יוני 2017

 

‏25 יוני 2017

‏א' תמוז תשע"ז

לכל חברי ההתאחדות                                                    

חוזר מס' 8/2017

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת
ו/או מנהל/ת משאבי אנוש

 

חברים שלום,

הנדון: הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה

כידוע ביום 29.3.17 נחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין ההסתדרות הסכם לקיצור שבוע העבודה מ- 43 שעות ל-42 שעות ושינוי הסדרי עבודת לילה.

כניסת ההסכם לתוקף הותנתה בביצוע שינויים נדרשים בדין (הוצאת צווים ואישורים שבסמכות שר העבודה להגדלת תדירות העבודה בלילה והגדלה במכסות עבודה בשעות נוספות) וכן במתן צו הרחבה אשר יחיל את הוראות ההסכם על כלל המשק, לפי המאוחר ביניהם.

נבקש להבהיר כי לאור אי קיום התנאים האמורים ההסכם לא ייכנס לתוקפו ביום 1.7.17.

לעת עתה נבקש לעדכנכם כי ההסכם לא יכנס לתוקף לפני ספטמבר 2017.

אנו כמובן נשוב ונעדכנכם במועד כניסת ההסכם לתוקף.

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"לmotia@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

 

 

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף