מתן תעודות מחלה-חוזר מינהל הרפואה במשרד הבריאות - אוגוסט 2017

‏3/8/2017

 

לכבוד
חברי התאחדות התעשיינים

חברים שלום,

 

הנדון: מתן תעודות מחלה-חוזר מינהל הרפואה במשרד הבריאות

  1. ביום 24.7.16 פורסם חוזר מינהל הרפואה בדבר מתן תעודות מחלה. מצ"ב החוזר לנוחיותכם.

 

  1. ראשית יובהר, כי חוזר זה נוסח והופץ ללא היוועצות עם ארגוני המעסיקים בכלל והתאחדות התעשיינים בפרט.

 

  1. בחוזר זה מבקש משרד הבריאות להכשיר נורמות פסולות, על אף שחלקן קיימות לצערנו במשק, דוגמת אישורי מחלה רטרואקטיביים ואישורי מחלה ללא מפגש עם המטופל וזאת חרף הוקעתם על ידינו.

 

  1. התאחדות התעשיינים רואה בנוהל זה פגיעה והכבדה על המעסיקים, אשר עודף הרגולציה מונח כאבן רחיים על צווארם.

 

  1. עובר לפרסום הנוהל פעלה ההתאחדות בקרב מקבלי ההחלטות הן מצד משרדי הממשלה השונים, הן מצד ההסתדרות הרפואית בישראל והן בהתנגדות להצעות חקיקה שונות  העוסקות בשינויים בחוק דמי מחלה אשר עולות על סדר יומה של הכנסת כעניין שבשגרה. 

 

  1. גם כאן, מיד עם פרסום הנוהל פנתה ההתאחדות לגורמים הרגולטורים הרלוונטיים ודנה עימם בדרכים להתמודדות עם תופעות אלו.

 

 

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות:

 

לח"מ בטל' 03-5198820 ובדוא"ל michalh@industry.org.il

למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il

או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

 

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף