הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה-מרץ 2017

‏05 מרץ 2017

‏ז'/אדר/תשע"ז

לכל חברי ההתאחדות

חוזר מס'  4/2107

 

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

הנדון: הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה

 

  1. היום, ה- 5.3.17, התקבלה החלטת ממשלה בדבר אופן הקצאת עובדים פלשתינאים לענף התעשייה, זאת בהמשך להחלטת ממשלה מיום 18.12.16 עליה הודענו בחוזרנו מיום 9.1.17.
  2. לצורך קבלת היתר להעסקת עובדים פלשתינאים בענף התעשייה, להלן קישור למדריך בנושא זה של רשות האוכלוסין וההגירה, הכולל הסבר וגם טופס בקשה להעסקה  כאמור.https://www.gov.il/he/Departments/Guides/employment_of_palestinians_in_israel_2016
  3. לפרטים ניתן לפנות לאגף עבודה בטל' 03-5198819 או בדוא"ל avivak@industry.org.il.

 

 

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד

ראש האגף