שינוי אקלים

בהתאם לאמנת האקלים האחרונה (הסכם פריז) התחייבה מדינת ישראל לצמצום פליטות גזי חממה. ההתחייבות תורגמה להחלטת ממשלה ממנה נובעים בין השאר תמיכות להפחתת פליטות גזי חממה למגזר העיסקי, קידום בנייה ירוקה ופעולות נוספות למגזר התחבורה והמגזר הביתי. התאחדות התעשיינים ייצגה את התעשייה בוועדות הקודמות להחלטת הממשלה.
מערך הדיווח הוולנטרי של מדינת ישראל – למעלה מ-50 חברות ישראליות (המהוות ביחד כ-60% מסך פליטת גזי החממה) הצטרפו למנגנון הדיווח הכולל מילוי טפסי דיווח שנתיים על סך פליטות גזי החממה בהתאם למתודולוגיה הנהוגה בעולם. התאחדות התעשיינים מסייעת לחברות שבחרו לדווח למערך, לעתים כחלק מחובתן לעמידה בדרישות הקיימות במדינות שונות בעולם לדיווח לציבור ולרשויות.
תמיכה בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה – המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה פרסמו בדצמבר 2016 תוכנית מענקים בהיקף של 75 מליון ₪ לפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. ניתן להיעזר בהתאחדות התעשיינים להגשת בקשות לתמיכה.