שלח לחבר

קבלת היתר לעבודה בשבת - נמל מספנות ישראל