שלח לחבר

 ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות בנוגע לתהליך קבלת הפטור מבידוד עבור מתחסנים בחו"ל שמגיעים ארצה