שלח לחבר

יום סיור בהר חוצבים למר משה לאון, חבר מועצת העיר ירושלים