שלח לחבר

עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק בענף התעשייה, לא יהיה זכאי לתשלום שכר עבור שבתון ביום הבחירות לכנסת