שלח לחבר

עדכון תעריפי המים והביוב החל מה- 1 ביולי 2019