סדר יום
9:30
התכנסות
10:00
דברי פתיחה

ד"ר רון תומר, נשיא, התאחדות התעשיינים

גב' תמר פקלר, סמנכ"ל תפעול ולוגיסטיקה, חברת החשמל

מר אברהם (נובו) נובוגרוצקי, יו"ר איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתית, התאחדות התעשיינים

10:20
אסטרטגיית הרכש בחברת החשמל

מר ליאור ששון, מנהל אגף הרכש, חברת החשמל 

10:30
תוכנית פיתוח 2030

מר איציק מיטרני, ס. מנהל אגף הרכש, חברת החשמל

10:40
פרויקטי חלוקה, הולכה והצטיידות

גב' אילה גואטה, מנהלת מחלקת תכנון וניהול המלאי, חברת החשמל

10:50
טעויות נפוצות במענה למכרזים

גב' עדי שורק, מנהלת מחלקת מכרזים, חברת החשמל

11:00
הפסקה
11:20
דגשים בהליכי רכש פטורים ממכרז

מר גילי משעניה, ס.מנהל אגף הרכש, חברת החשמל

11:30
קשרי ספקים מהלכה למעשה

גב' טל כהן, מנהלת היחידה לקשרי ספקים, חברת החשמל 

11:45
איך להצליח לגשת לכמה שיותר מכרזים מבלי לחסום את האובליגו העסקי

גב' סיון רחמים, סמנכ"ל ערבויות, הפניקס גמא

12:00
פאנל שאלות ותשובות