מפגש הוועדה לתכנון ובנייה בנושא איתור קרקעות

 הנכם מוזמנים למפגש בנושא: איתור קרקעות הקמה והרחבת מפעל.

המפגש יכלול דיון מקצועי בהשתתפות הנהלת רשות מקרקעי ישראל, מינהל אזורי תעשייה-משרד הכלכלה וגורמי מקצוע

נוספים.

סדר יום
09:00-09:45
התכנסות ו - networking
09:45-10:00
דברי פתיחה

גב' הדר מרלי - מנהלת מרחב ירושלים, התאחדות התעשיינים

מר ירון קמחי - יו"ר מרחב ירושלים, התאחדות התעשיינים

מר טובי שור - יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה של התאחדות התעשיינים

 

10:00-10:30
תכנית שיווק קרקעות לתעשייה לשנים 2023-2024

מר עידן ורטהיים - מנהל אגף עסקאות, רשות מקרקעי ישראל

10:30-11:30
הליך הקצאת קרקע בפטור במכרז

גב' נורית צור רבינו - מנהלת מינהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה

11:30-11:50
שאלות תשובות
11:50-12:00
הפסקה
12:00-12:30
תכנון ובנייה דגשים להקמה והרחבת מפעלים

מר עמית נשרי - מנכ"ל, חברת א. לאפיס

12:30
סיום

לפרטים נוספים:

                    הדר מרלי,מנהלת מרחב ירושלים,התאחדות התעשיינים  hadar@industry.org.il