היערכות להכנת תקציב שנתי 2024 29.11.23
במפגש נציג תחזיות ומגמות לקראת שנת 2024 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה, וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.

קהל יעד:

סמנכ"לי כספים, מנהלי כספים, חשבים, גזברים וכלכלנים.


29.11.23  | 14:00 | בזום

 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש!

סדר יום
14:00
דברי פתיחה

נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים בישראל

14:15
מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח

אלה גורביץ, מנהלת מחלקת מחקר כלכלי, התאחדות התעשיינים בישראל

עדכון עלויות חשמל, מים, ארנוננה, ביוב, בישראל

אלעד נצר, מנהל מחלקת כלכלת עסקים, התאחדות התעשיינים

14:30
סקירת מגמות, פסיקה וטיפים לסוף שנה במע"מ

עו"ד ליאת פייג-נויבירט, שותפה וראש תחום מע"מ מחלקת מיסים בגולדפרב גרוס זליגמן

14:50
טיפים לתכנון ובניית תקציב

אדווה בלמס, שותפה, BDO

15:10
פתרונות גידור במט"ח

אילן צדקה, מנהל דסק סניפים ופיתוח עסקים בחדר עסקאות, בנק מזרחי טפחות

15:30
פתרונות לחיזוק התזרים ומימון ההון החוזר

סיון רחמים, סמנכ"לית ערבויות, הפניקס גמא

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

03-5198867 |  03-5198734

 bianam@industry.org.il | tali@industry.org.il