קורס מעשי בדיני עבודה דרום 20.2.24

קורס מעשי בדיני עבודה 

מטרת הקורס:

 היכרות עם דיני העבודה ומערכת יחסי העבודה והקניית ידע וכלים מעשיים החל משלב הקבלה לעבודה דרך סוגיות מגוונות בהעסקה וכלה בהליכי סיום עבודה.

קהל היעד:

 לעוסקים בניהול משאבי אנוש, רווחה, שכר, הדרכה, יעוץ ופיתוח, השמת עובדים, גיוס ואבחון וכן מנהלי כספים ומנהלי חברות קטנות עד בינוניות האמונים, בין היתר, על ניהול ההון האנושי.

 
20.2.2024  | 6 מפגשים | ימי שלישי | 9:30-13:30 
הגורן 8, פארק תעשיות עומר
 
תעודת גמר:

זכאות לתעודה – לעומדים בחובת נוכחות ב- 80% מהמפגשים ועמידה בחובות הקורס, תוענק תעודת גמר מטעם ההתאחדות התעשיינים.

עלות הקורס:

לחברי התאחדות התעשיינים 2,100 ₪  |  לאחרים 3,500 ₪  | המחירים אינם כוללים מע"מ
 

פרטי הבנק לביצוע העברות ותשלומים:
לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל בנק הבינלאומי יצחק שדה 7 תל אביב סניף 31-048 חשבון 409-123450
*חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

**במידה ונדרש להפיק חשבון עסקה לצורך ביצוע התשלום יש לפנות במייל לח"מ.

דמי ביטול: ביטול עד 10 ימים לפני ההכשרה אינו כרוך בעלות, ביטול לאחר מועד זה כרוך ב20%  מהעלות. ביטול ביום ההכשרה  ואילך יחויב במחיר מלא של עלות הקורס.

 

נושאי הקורס:
מבוא לדיני עבודה

הגדרת עובד מעביד, סוגיות בגיוס עובדים, חוזה עבודה, הסכמים קיבוציים ועוד.

תלושי שכר

תיקון 24 לחוק הגנת השכר, הלנת שכר, ניכויים אסורים ומותרים משכר, שכר מינימום ועוד.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

אכיפה פלילית ומינהלית של יחסי עבודה ועוד.

חוק שעות עבודה ומנוחה

שעות עבודה, ניהול נוכחות, עבודה בלילה, עבודה במנוחה השבועית, שעות נוספות גלובליות, דמי מחלה, דמי חגים ועוד.

פנסיה

הסכמי פנסיה וצווי הרחבה, זכות הבחירה של העובד, דיווח אחיד, תפעול ושיווק, סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ועוד.

סיום העסקה

מגבלות על פיטורים, חובת שימוע, הודעה מוקדמת, זכאות לפיצויים ועוד.

לפרטים נוספים:

שיר קורקין, מרחב דרום shirk@industry.org.il | ‎052-6777872‏

טלי זיידמן, מכללה לניהול בתעשייה 03-5198867 |  tali@industry.org.il