Quantum computer forum

איגוד ההיי-טק הישראלי של התאחדות התעשיינים בישראל הקים את
פורום מחשוב קוונטי

אנו מתכבדים להזמינכם למפגש עם חברות  ובכירים בתחום

מטרת המפגש הינה לקיים שיח פתוח ולהבין את האתגרים שעומדים בפניכם בפעילות העסקית ובכך נוכל להתאים עבורכם תכנית פעולה ייחודית לענף.

מצפים לראותכם!

סדר יום
11:00-11:15
התכנסות ומינגלינג
11:15-11:20
דברי פתיחה

מאיה שוורץ, מנכ"לית, איגוד ההיי-טק הישראלי

11:20-11:45
סקירת תחום המחשוב הקוונטי

ד"ר צבי מרום, נשיא ומייסד, חברת BATM
יו"ר פורום מחשוב קוונטי

11:45-12:00
שיח פתוח, היכרות עם המשתתפים ותחום פעילותם
12:00-13:00
הגדרת תחומים תעשייתים לפעילות וקביעת יעדים

לפרטים נוספים:

סיון נויפלד, מנהלת פיתוח עסקי וראש תחום משוב קוונטי, איגוד ההיי-טק

052-4330960 , sivann@hta.org.il