יום עיון בנושא מפגעי ריח

למטרדי ריח מגוון מקורות, בהם גם מקורות תעשייתיים. לסוגיות של מטרדי ריח עלולות להיות השלכות משפטיות ותדמיתיות על מפעלים ולפיכך נדרשת מדיניות פרואקטיבית בנושא.

כמו כן, דרישות הקשורות במפגעי ריח ניתן למצא ברישיון העסק כמו גם בהיתר הפליטה.

בדצמבר 2022 פורסמה ונכנסה לתוקף גרסה מס' 3 של הנוהל להגדרת מפגעי ריח. נוהל זה כולל מספר שינויים ותוספות (הגדרת ממונה ריח, הגדרת בעל תפקיד ועוד).

בעקבות שאלות שנשאלנו לגבי הנהלים החדשים ועל הרגולציה בתחום בכלל, נקיים יום עיון (בזום) בנושא "מפגעי ריח" בתאריך ה- 15.5.23 (יום ב'), בשעות 09:30-11:30.

יום זה יחולק לשניים:

בחלק הראשון נציג המשרד להגנת הסביבה יסביר על הנהלים ומדיניות המשרד בתחום, יעדכן על השינויים בנוהל האחרון ויענה על שאלות המשתתפים.

בחלק השני יועץ ומנכ"ל חברה בתחום מערכות ניטור מפגעי ריח יסביר על שיטות ומערכות בתחום

קהל היעד: מנכ"לים, מנהלי מפעל, מנהלי תפעול, מנהלי איכות סביבה, אחראי איכות אוויר ועוד.

**ההשתתפות לחברי התאחדות התעשיינים הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש בקישור מטה.

סדר יום
9:30-9:40
דברי פתיחה

מר אליקו אנג'ל (בז"ן), יו"ר ועדת אוויר, התאחדות התעשיינים

גב' רעות רבי, ראש אגף איכות אוויר, המשרד להגנת הסביבה

9:40-11:00
מדיניות ועדכונים על מדיניות מפגעי ריח של המשרד להגנת הסביבה

ד"ר עמית אופיר, ראש תחום מפגעי ריח, המשרד להגנת הסביבה

11:00-11:30
מערכות ניטור מפגעי ריח בתעשייה

ד"ר נח וולפסון, מנכ"ל חברת מטאו-טק

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתר חייק, ראש תחום ניהול סיכונים בהתאחדות התעשיינים, 052-5561199, atarh@industry.org.il