מימון בתנאי אי ודאות וסביבת ריביות גבוהה 21.2.23

אנו עדים  בתקופה האחרונה לשורת אירועים בזירה הבינלאומית והמקומית, אשר משפיעים על פיתוח עסקים וגורמים לחוסר ודאות לתעשייה. לאחר שנים רבות של סביבת ריביות אפסית, אנו עדים לעליית ריבית משמעותית, עלייה בסיכון וקושי מתגבר בהשגת מימון.

במפגש זה של פורום מנהלי כספים בתעשייה נעסוק במימון בתנאי אי ודאות וסביבת ריביות גבוהה לאור שינויים אלה.

קהל היעד:

סמנכ"לי כספים ומנהלי כספים בחברות תעשייה

המפגש ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים, אולם מחייב הרשמה מראש!

סדר יום
9:30
התכנסות וכיבוד קל
10:00
דברי פתיחה

ניר יצחקי, יו"ר פורום מנהלי כספים בתעשייה

10:15
הסביבה הכלכלית והמדיניות המוניטארית

ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים, בנק ישראל

10:45
המגזר העסקי עם המבט קדימה

יוני פנינג, אסטרטג ראשי חדר עסקאות, בנק מזרחי טפחות

11:15
הפסקה
11:30
פתרונות מימון

הקרן ההדדית - גילה סודרי
מנהלת הקרן ההדדית, התאחדות התעשיינים 

הלוואות ופעילות הקרן בערבות מדינה
יוסי עדס, מנהל תחום בכיר מימון, הסוכנות ועסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה

יתרונות הפקטורינג בתנאי אי וודאות וסביבת ריביות גבוהה
 אבי טבת, סמנכ"ל הכספים, איסתרא

12:00
סיום

לפרטים נוספים: אורי זלינגר oris@industry.org.il  | 03-5198729