עדכוני איגוד תעשיות המזון בנושא מסלולי הרשות לחדשנות וארגז הכלים של הקרן ההדדית

וובינר בנושא השקעות בחדשנות של איגוד תעשיות המזון 13.2

- הצגת מסלולי אגף ייצור מתקדם ברשות החדשנות לפיתוח מוצרים מתקדמים

- מסלולי הלוואות וסבסוד בייעוץ מקצועי והכשרות פנימיות של הקרן ההדדית

- Golden Waste – כשפחת ייצור הופך מנטל למנוע צמיחה, "חדשנות מעשית" 

 

 

על מנת לקבל את הזימון למפגש יש להרשם מראש. תודה!

סדר יום
10:00 - 10:10
דברי פתיחה

אביב חצבני, מנהל איגוד תעשיות המזון

10:10 - 10:25
הצגת מסלולי אגף ייצור מתקדם ברשות החדשנות לפיתוח מוצרים מתקדמים

רונית אשל, ראש אגף ייצור מתקדם ברשות החדשנות

10:25 - 10:40
הצגת סל השירותים של הקרן ההדדית

 גילה סודרי, מנהלת הקרן ההדדית

10:40 - 11:00
Golden Waste – כשפחת ייצור הופך מנטל למנוע צמיחה

טל לייזר, מנכ"לית "חדשנות מעשית"

11:00
דיון פתוח שאלות ותשובות

נשמח לראותכם!