הרצאה שלישית מתוך סידרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

הפורום למניעת שחיתות ושוחד באגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, בשת"פ עם משרד המשפטים ופורום ה Compliance של ארגון ה- ACC, מתכבדים להזמין אתכם למפגש השלישי בסדרת הרצאות בנושא תרבות ציות ואחריות פלילית של תאגידים.

במהלך המפגש יועברו תכנים על ידי מומחים בתחום, אשר יעניקו כלים מעשיים לחברות המבקשות למסד תכנית ציות למניעת שחיתות ושוחד.

ההזמנה מיועדת לקציני אכיפה ואתיקה, יועצים משפטיים, מנהלי כספים וחברי הנהלות. 

סדר יום
10:30-10:45
התכנסות
10:45-11:00
דברי פתיחה

עו"ד תמר רוסמן , ראש אשכול מניעת שחיתות, ייעוץ וחקיקה (משפט פלילי), משרד המשפטים .

עו"ד טלי גיא , ראש פורום ה -COMPLIANCE   ב- ACC .

11:00
הרצאה - מעורבות תאגידים בתיקי שחיתות

עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך, בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

עו"ד נדב ויסמן, שותף במשרד עורכי הדין 'מיתר'.

לשאלות ניתן לפנות למירית צסיס, אנליסטית , אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים

Miritt@industry.org.il  050-3302009