ניהול אירועי סייבר 360 - 7.2.2023

התגברות אירועי הסייבר ובפרט אירועי הכופרה בשנים האחרונות משקפים עלייה בסיכון לחברות ותאגידים המהווים מטרה לתקיפות סייבר.

בתעשייה היצרנית, אירוע סייבר יכול להסב נזק משמעותי ביותר הכולל: אבדן הכנסה, הוצאות מהותיות לטיפול באירוע, חשיפת מידע פרטי ו/או מידע סודי עסקי של לקוחות ושל עובדי החברה, קנסות רגולטורים, נזק למוניטין ובמקרים מסוימים אף סיכון חיי אדם.

בוובינר זה, נציג המלצות וכלים מעשיים להתמודדות וניהול נכון של אירוע סייבר.

קהל יעד: 

מנכ"לים, סמנכ"לים ומנהלים בחברות תעשייה.

 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש!
אחרים בעלות של 90 ש"ח כולל מע"מ

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

רון גרמה, מנהל פורום חברות הסייבר באיגוד ההיי-טק הישראלי, התאחדות התעשיינים

10:10
מזעור הסיכונים והחשיפות על-ידי התנהלות נכונה לפני, תוך כדי ואחרי ארוע סייבר

עו"ד חגית בלייברג, גולדפרב זליגמן 

10:25
ביטוח סייבר: הגנה הכרחית מפני נזקי סייבר

עו"ד דפנה לוטן מדוויר, גולדפרב זליגמן 

10:40
אירוע סייבר: היערכות משפטית, תגובה משפטית וחובות דיווח

עו"ד גל שיאון, גולדפרב זליגמן 

10:55
אירועי סייבר- הכנות, ניהול אירוע והלקחים לעתיד

עופר רוזנבלום, שותף מנהל CyTech

11:10-11:30
פאנל שאלות תשובת

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

 03-5198734 | 03-5198867

 bianam@industry.org.il | tali@industry.org.il