קורס סמנכ"לי כספים בתעשייה 25.1.23

הפעילות הפיננסית בארגונים הינה פעילות אשר מחייבת ראייה מערכתית ודיוק רב. בנוסף, בעולם בו תהליכים משתנים במהירות, נדרשים מנהלי.ות הכספים להתמודדות עם לא מעט משברים ומצבי אי-ודאות. לפיכך, על מנת להתנהל ביעילות מרבית, יש להשתמש בכלים מקצועיים ותיאורטיים, אשר יסייעו בקריאה והבנת העסק והסביבה החיצונית לו, ובכך יצעידו את הארגון להצלחה.

הקורס מקיף את התחומים הראויים להיכרות ולשימוש עסקי נבון, על מנת לבנות אסטרטגיה פיננסית מוצלחת ולמנף את פעילות הארגון גבוה ככל שניתן .

מטרות הקורס

1.  היכרות עם התפקיד והמשמעויות של נושאי המשרה.

2 . הקניית ידע וכלים מתקדמים להתנהלות פיננסית עסקית נבונה

3 . הקניית מיומנויות וסל חידושים לניהול וניתוח פיננסי

קהל יעד:

סמנכ"לי ומנהלי כספים, כלכלנים, חשבים ומועמדים לתפקיד מנהלי כספים בחברות תעשייתיות.

נושאי הקורס: 

✓ מיסוי

✓ תמריצים ממשלתיים

✓  גיוס הון ועבודה מול הבנקים

✓  תפישת תפקיד והקשר עם בעלי תפקידים

✓  ניתוח דוחות כספיים כאמצעי לאיתור אורות אודמים בדיווח הכספים

✓  הגבלים עסקיים, קיימות ואחריות תאגידית

✓  מתודולוגיה לניהול סיכונים בעסקים פרטיים

✓  ניהול סיכונים פיננסיים בתנאי אי וודאות ובחינת ההתאמה למסלול  מענקים

✓ הערכות שווי חברות

✓  היבטים מימונים בתהליכי מיזוגים ורכישות

✓  פסיכולוגיה של השקעות

✓  ניהול סיכונים בעסקים - היבטים ביטוחיים

✓  מיזוגים ורכישות

✓ סחר ומימון בינלאומי

✓  ביטוח פנסיוני בשנת 2022: היכן פוגשות הזכויות הפנסיוניות של העובדים את המעסיקים

✓  ביטוחי אשראי לחו"ל

✓  השקעה בחדשנות

✓  מחירי העברה

✓  קרנות הלוואה חוץ בנקאיות  

✓  תהליך אישור האשראי מנקודת מבט בנקאית

✓  חדשנות דיגיטלית בניהול פיננסי

✓  החלפת מערכות הליבה או חידושן – מבט על ותובנות מפרויקטים מורכבים.

 

תעודה: לעומדים בחובת נוכחות של 80% תוענק תעודה מטעם התאחדות התעשיינים בישראל.

עלות הקורס: 

לחברי ההתאחדות התעשיינים: 2,500 ש"ח | לאחרים: 4,800 ש"ח (המחירים אינם כוללים מע"מ)

פרטי הבנק לביצוע  העברות  ותשלומים: לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל
בנק הבינלאומי יצחק שדה7 תל אביב סניף 31-048 חשבון 409-123450
חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

דמי ביטול: ביטול עד 10 ימים לפני הסדנה אינו כרוך בעלות, ביטול לאחר מועד זה כרוך ב20%  מהעלות.

 

לפרטים נוספים מכללה לניהול בתעשייה:

 03-5198734 | 03-5198867

 bianam@industry.org.iltali@industry.org.il