הזמנה לוובינר בנושא חיזוק הגישה המקיימת בעולם המתכת, החשמל והתשתית - למה כדאי?

בעידן שבו נושא הקיימות צובר תאוצה ויש חשיבות להתייעלות אנרגטית ותיפעולית, העיקרון המנחה בחברות הוא להביא לייצור מתחשב על מנת למזער את תופעות הלוואי של הייצור על הסביבה והאנשים.


במהלך הוובינר נציג את היתרונות הסביבתיים, אבל לא פחות חשוב – היתרונות הכלכליים, בהתייעלות במשאבים במפעלי תעשייה.

כמו כן, נציג מפעל אשר ביצע תהליך כזה, וכן האפשרות לקבל מענקים וסבסוד ממשלתי עבור הטמעת תהליכים אצלכם במפעל.

סדר יום
10:00 - 10:15
פתיחה - יהודה הימן, מנהל איגוד תעשיות מתכת, חשמל ותשתיות
10:15 - 10:45
קיימות:עקרונות, מגמות ורגולציה -

 ניר קנטור, מנהל איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכו"ס, התאחדות התעשיניים

10:45 - 11:15
התייעלות משאבית ותהליכית בתעשייה ככלי להגדלת הפריון וקידום הקיימות.

אורן נדיר , מנהל חטיבת הייעוץ . המרכז להתייעלות במשאבים

11:15 - 11:30
מקרה בוחן

יעקב ביננפלד, מנכ"ל חב' אגמו.

11:30 - 11:45
כלי ואמצעי סיוע לתמיכה בקיימות, חדשנות והתייעלות בתעשייה

אנדרי סוסליקוב, ראש תחום הגנ"ס. התאחדות התעשיניים

לפרטים: איל לביא, 03-5198750, eyall@industry.org.il