מפגש נציגי חברות בתחום המים 28.9.22

משרד החוץ והתאחדות התעשיינים, בשת"פ עם משרד הכלכלה, מכון הייצוא ואיגוד התעשייה הקיבוצית, 

מזמינים אתכם למפגש בראשות סמנכ"לית כלכלה במשרד החוץ, הגב' יעל רביע-צדוק עם ד"ר ליאור אסף, מומחה המים בשגרירות ישראל בניו-דלהי. 

 יום רביעי 28.9.2022  | 13:00-15:00 | בהתאחדות התעשיינים, המרד 29 ת"א, קומה 16 - אולם ע"ש מרק מושביץ.

במהלך המפגש, יפרוש ד"ר אסף בפני המשתתפים את עיקרי התוכנית שגובשה על ידו לקידום שיתופי פעולה בין חברות ישראליות לממשל ההודי בתחום המים ולאחר מכן ייערך דיון בנושא עם נציגי החברות.
 

רקע:

ראשי הממשלות של ישראל והודו הגדירו בשנת 2017 את תחום המים כתחום אסטרטגי לשיתופי פעולה בין המדינות. משרד החוץ הוביל סדרת פעולות לקידום שת"פ, וכחלק מכך מונה בשנת 2021 שליח מיוחד לנושא מים. שליחותו נועדה להגביר הקשר עם הממשל ההודי ולסייע במתן מענה לצרכי משק המים, ולצד זאת ליצור כלים שיסייעו לחברות הישראליות לקדם שת"פ עסקיים בהודו. 

ההערכה הינה כי שוק המים וטיהור השפכים בהודו מתעתד בשנים הקרובות לבצע רכש טכנולוגי ופרויקטים ממשלתיים בתחום התשתיות בהיקפים של כ-100 מיליארד דולר. בהודו מביעים הערכה רבה לידע ולטכנולוגיה הישראלית בתחום החקלאות בכלל וטכנולוגיות מים בפרט. אולם, ניסיון רב שנים הראה כי קיים קושי לתרגם ההישגים המדיניים והתדמיתיים לתוצאות כלכליות עבור החברות הישראליות ובעיקר בהקשר לזכייה במכרזים.

 

מטרת המפגש:

הצגת עיקרי התוכנית האסטרטגית לשיתופי פעולה בין חברות ישראליות לממשל ההודי בתחום המים. בנוסף ייערך דיון בדבר הצורך בהתאמת התוכנית לצרכי החברות הישראליות הפועלות בתחום המים בהודו, וזאת, על בסיס מיפוי החסמים בהם נתקלות החברות בשוק ההודי כולל בחינת האפשרויות לסיוע מטעם השגרירות, מומחה המים והגורמים ממשלתיים נוספים בישראל.

שליח המים יציג את המודל שפיתח ולפיו יוקמו שני מרכזים להצגת טכנולוגיות מים ישראליות בהודו, שמטרתם להדגים היכולות הישראליות ואגב כך לקדם הכשרה של פקידי ממשל וגורמים מקצועיים בדרגים שונים של מקבלי החלטות בממשל הפדראלי האמונים על גיבוש דרישות המכרזים ההודיים בתחום המים. לאחר הצגת המודל ועיקרי התוכנית יתקיים דיון בנושא עם נציגי החברות המוזמנות.

סדר יום