יום עיון- חדשנות כאמצעי לקידום כלכלה מעגלית

שינויי האקלים כבר כאן והיעדים לאיפוס פליטות והקטנת טביעת הרגל הסביבתית של חברות רבות הופכת כבר כיום לדרישה בסיסית. מודלים עסקיים ושיטות ייצור המקדמות את כלכלה מעגלית מהווים אחד הצעדים האסטרטגיים ההכרחיים בדרך להשגת יעדים אלה.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ביום העיון שיעסוק בהצגת שיטות, פתרונות וטכנולוגיות חדשניים שיושמו בהצלחה בחברות המובילות במשק, תוך הנגשת מתודולוגיות וכלים להטמעתם בחברה/עסק.

24.10.2022, בין השעות 9:45 – 12:00, ZOOM

הקישור יישלח לנרשמים בלבד!

סדר יום
09:45-10:15
פתיחה

ד"ר ערן סגל, מנהל תחום סביבה וקיימות גלובלי, חב' אדמה, ויו"ר וועדת קיימות, התאחדות התעשיינים

10:15-10:45
רשות החדשנות ככלי לעידוד חדשנות

רונית אשל, ראש אגף ייצור מתקדם, רשות החדשנות

10:45-11:00
חדשנות בתעשייה מסורתית

איציק שחר, בעלים, חב' שחר תשלובות

11:00-11:15
חשיבה מולטידיסציפלינרית ביישום הכלכלה המעגלית

עו"ד שרון מדל ארצי, מנהלת הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית

11:15-11:35
Golden Waste – כשפחת ייצור הופך מנטל למנוע צמיחה

טל לייזר, מנכ"לית, חב' חדשנות מעשית

11:35-11:55
Plastic Back

אלכס בראון, מנכ"ל, חב' פילאר