ניהול כספים בתנאי אי וודאות 5.9.22

ניהול כספים בתנאי אי ודאות

5.9.22 | 10:00-11:30 | זום 
 

מצב של אי וודאות פיננסית הינו מצב שבו התוצאות העסקיות (הכנסות/ הוצאות) ותזרים המזומנים הנגזר מהן עלול להשתנות בעקבות גורמים בלתי תלויים בפירמה. אומנם מדובר באי וודאות מוחלטת וכיצד כל חברה נדרשת להתמודד עם האתגר החשוב הזה.

כיצד מתבצע תהליך התכנון והבקרה ומהם כלי העבודה המומלצים להקטנת האי וודאות?

במסגרת המפגש יוצגו הנדבכים המרכזיים והכלים לניהול תזרים המזומנים של החברה והקטנת מרכיב האי וודאות ע"י תכנון מראש, בניית תחזית עסקית ותחזיות תזרים מזומנים, ניהול סיכונים יעיל וכלים נוספים.


קהל יעד: 

מנכ"לים, סמנכ"לי ומנהלי כספים, כלכלנים וחשבים.
 

חברי התאחדות התעשיינים, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש!
אחרים בעלות של 90 ש"ח כולל מע"מ

סדר יום
10:00
דברי פתיחה

נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

10:10
ניהול כספים בתנאי אי ודאות ניהול סיכוני אשראי, ניהול הון חוזר, הון חוזר תפעולי וניהול תזרים מזומנים.

רו"ח ג'קי אהרון , מנכל משותף MVP

11:00
ביטוח אשראי, כמכשיר לייצוב התזרים בתנאי אי וודאות

בועז גרין , גור קובצת ביטוח

לפרטים נוספים, המכללה לניהול בתעשייה, biana@industry.org.il