מפגש משותף עם הרשות להשקעות-4.8.22

מענקים לחיזוק התעשייה הישראלית!

הינכם מוזמנים למפגש זום עם נציגי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה.

במפגש נציג את מגוון המענקים אותם מציעה רשות ההשקעות, ונקיים דיון פתוח של התעשיינים עם נציגי הרשות למענה על שאלות נפוצות.

המפגש מתקיים ב- 04.08.2022  בשעות 10:00-12:15

סדר יום
10:00-10:05

התכנסות 

10:05-10:10
דברי פתיחה

מר אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה התאחדות התעשיינים

10:10-10:40
הצגת מסלול מענקים (חוק עידוד השקעות הון)

גב' לבנה זגורי, סגנית בכירה למנהל הרשות להשקעות וממונה מסלולי השקעות הון, משרד הכלכלה והתעשייה

10:40-11:10
מסלולי פריון וייצור מתקדם (הוראת מנכ"ל 4.68)

גב' אתי שחף, מנהלת תחום מסלולי השקעות, משרד הכלכלה והתעשייה

11:10-11:40
מסלולי הון אנושי (מסלולי תעסוקה)

אפרת דבש, רו"ח, מנהלת מסלולי השקעה בהון, משרד הכלכלה והתעשייה

11:40-12:15
שאלות ותשובות

לפרטים נוספים: ליאור שחר, כלכלן היחידה לייעוץ עסקי וחדשנות • אגף כלכלה ורגולציה -  liors@industry.org.il