וובינר בנושא רפורמת הייבוא במזון 12.05.22

איגוד תעשיות המזון שמח להזמינכם למפגש בהשתתפות אינג' פנינה אורן שנידור מנהלת  שירות המזון הארצי במשרד הבריאות.
במפגש נסקור את השינויים הצפויים להיכנס לתוקף ב 01.01.2023 במסגרת הרפורמה.

 

סדר יום
10:00-10:10
דברי פתיחה
10:10-10:55
היערכות שירות המזון הארצי להטמעת הרפורמה

אינג' פנינה אורן שנידור מנהלת  שירות המזון הארצי במשרד הבריאות

10:55-11:35
סקירת רפורמת הייבוא במזון והיערכות נדרשת מצד היצרנים

ניצה יונתני יועצת לענייני איכות ורגולציה איגוד תעשיות המזון

11:35-12:00
שאלות ותשובות

למידע נוסף ושאלות: iris@industry.org.il