09.05.22 יום עיון שכר שווה

 

הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא גיוון תעסוקתי והתיקון לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, שחייב מעסיקים בחובות פרסום חדשות. 
 המפגש ללא עלות לחברי התאחדות התעשיינים אך מותנה בהרשמה מראש.

*לחברות שאינן חברי התאחדות התעשיינים העלות היא 90 ש"ח.


יום העיון יתקיים באמצעות ZOOM 

סדר יום
10:00-10:15
דברי פתיחה
דברי פתיחה

עו"ד מיכל וקסמן חילי  -  ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

10:15-10:45
פעילות נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה
פעילות נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה

עו"ד מרים כבהא -  הנציבה הארצית, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

10:45-11:15
חשיבות הגיוון בעבודה
חשיבות הגיוון בעבודה

עו"ד מיראל נחול  - מנהלת תחום בכירה, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

11:15-12:15
תיקון מס'  6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד והנחיות הנציבות בנושא
תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד והנחיות הנציבות בנושא

עו"ד סיון אזולאי, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה והתעשייה

12:15-13:00
שיח פתוח ושאלות
שיח פתוח ושאלות

למידע נוסף : אילונה  טומס     ilona@industry.org.il 03-5198819