ישיבת המועצה למפעלים קטנים-6.4.22
הינכם מוזמנים לישיבה המועצה למפעלים קטנים ובינוניים בראשות יו"ר הוועדה החדשה גב' טל קאופמן
המפגש יתקיים בהתאחדות התעשיינים – רח' המרד 29 ת"א, בית התעשייה, קומה 16, באולם מושביץ.
סדר יום
16:00-16:15
דברי פתיחה

הגב' איילת נחמיאס - היו"ר היוצאת

הגב' טל קאופן - היור הנכנסת, ונשיאת סימטל ציפויים

חגי אדרי – סמנכ"ל קשרי ממשל ותעשייה קטנה ובינונית

16:15-16:25
סקירה ועדכונים על פעילות המועצה לשנת 2022

גב' טל קאופמן, יו"ר הוועדה ונשיאת סימטל ציפויים

16:25-16:45
"רובוט או קובוט בפס הייצור – על ההבדלים והעקרונות לבחור נכון"

אסף פליישמן, מנהל תחום רובוטיקה, חברת     ABB 

16:45-16:55
הצגת המכון להתייעלות במשאבים

גב' עדי דישון - מנהלת המכון להתייעלות במשאבים

16:55-17:20
הפחתת עלויות חשמל ואנרגיה למפעלים קטנים ובינוניים

עו"ד ענת קלין, משרד קליין ושות' אנרגיה ותשתיות

17:20-17:30
דיון פתוח–הצעות למועצה למפעלים קטנים ובינוניים
17:30
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח

לפרטים נוספים: ליאור שחר, כלכלן היחידה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, 052-6289962, liors@industry.org.il.