המועדון העסקי למנהלים- סיור ברפאל

*מטעמי בטחון לצורך ההשתתפות יש להעביר צילום ת.ז ולשלוח אל: frouma@industry.org.il
משתתף שלא יעביר את התעודה לא יוכל להשתתף

סדר יום
09:00
התכנסות
כיבוד קל והיכרות

אלי גן, יו"ר מרחב צפון - התאחדות התעשיינים

גיא בר יוסף, הממונה על האיכות – חברת רפאל

הצגת חברת רפאל

עמית צימר - סמנכ"ל בכיר לרמו"ת – חברת רפאל

הצגת חטיבת התפעול ואגף הרכש ברפאל

ורד זיסר - מנהלת הרכש – חברת רפאל

יואב וקסלר - סמנכ"ל בכיר לתפעול – חברת רפאל

סיור במפעל
12:00
דיון פתוח וסיכום

 

לפרטים נוספים:פרומה קורנברג frouma@industry.org.il