"מפגש מקצועי – פיקוח על יצוא דו שימושי ואב"כ" - 8.2.2022

אגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי ואב"כ והתאחדות התעשיינים מזמינים אתכם להשתתף במפגש מקצועי בנושא פיקוח על יצוא דו שימושי ואב"כ.

במפגש זה נסביר את עקרונות הפיקוח, חלוקת הסמכויות בין יצוא אזרחי וביטחוני, אופן הגשת בקשה לרישיון יצוא וכיצד ניתן לייעל את התהליך עבורכם.

הנכם מוזמנים למפגש שיתקיים בזום,  ביום שלישי ה-8/2/2022 בין השעות 10:30-11:45

קהל יעד- מנכ"לים, סמנכ"לים, יועצים משפטיים, מנהלי רכש ותפעול.

סדר יום
10:30-10:40

אלעד פרץ, התאחדות התעשיינים

דברי פתיחה 

10:40-11:20

יריב בכר, מנהל אגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי ואב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה 

פיקוח על יצוא דו שימושי ואב"כ – מבט ל- 2022

אסתר בורק, מנהלת תחום רישוי,  אגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי ואב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה 

תהליך קבלת רישיון יצוא

11:20-11:40

עו"ד רענן שגיא, שותף, הרצוג, פוקס, נאמן ושות'  

יצואן דו שימושי - חשיפה לפיקוח בינלאומי ודרכי התמודדות 

11:40-11:50
דיון פתוח, שאלות ותשובות
דיון פתוח, שאלות ותשובות

ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום, אולם מחייבת הרשמה מראש! 

              לפרטים נוספים: אלעד פרץ- eladp@hta.org.il