קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה - מחזור 8

איגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים, בשיתוף המכללה לניהול בתעשייה, מזמינים אתכם להשתתף במחזור השמיני של קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה – קורס מקצועי למנהלי קיימות, איכות הסביבה, תפעול או אבטחת איכות, שמטרתו מתן כלים וראיה רחבה להתמודדות עם ניהול סוגיות סביבתיות בממשקים תעשייתיים, תוך התבססות על כלים אקדמיים ומגמות עדכניות בתחום.

בין המרצים: מנהלים בכירים במשרדי הממשלה, התעשייה וגופים המובילים במשק.

היקף הקורס: 50 שעות אקדמאיות.

תעודה: למשתתפים בקורס תחולק תעודת סיום מטעם המכללה לניהול בתעשייה בהתאחדות התעשיינים.

שכר לימוד: לחברי התאחדות התעשיינים 1,800 ₪ + מע"מ  I  לאורחים 3,600 ₪ + מע"מ
*תינתן הנחה בדמי רישום למשתמשי אינפוספוט.
                               (יש למלא את טופס ההתחייבות ולשלוח אלינו בחוזר)

תוכנית הקורס
4.4.2022
מפגש 1 - רגולציה סביבתית

הממשק בין איכות הסביבה ותעשייה, הצגת מדיניות המשרד להגנת הסביבה, מדיניות הממשלה לעידוד פיתוח בר קיימא בתעשייה, היבטים משפטיים בהליכי רישוי וסוגיות רגולטוריות מרכזיות

11.4.2022
מפגש 2 - שפכים תעשייתיים

מדיניות משרדי הממשלה (הגנת הסביבה, רשות המים) לנושא שפכי תעשייה, טכנולוגיות להפחתת זיהום, היבטים משפטיים בנושא שפכים, לרבות כללי תאגידי מים והביוב

25.4.2022
מפגש 3 - חומרים מסוכנים

מדיניות המשרד להגנת הסביבה וכבאות והצלה לנושא חומרים מסוכנים, ניהול סיכונים, רישוי ורישום כימיקלים, היתר רעלים, היבטים משפטיים בניהול חומרים מסוכנים

2.5.2022
מפגש 4 - חירום וזיהום קרקע

מדיניות המשרד להגנת הסביבה בנושאי חירום וסייבר, פסולת מסוכנת וקרקע מזוהמת, טכנולוגיות לטיפול בקרקע מזוהמת, היבטים משפטיים בנושא קרקע מזוהמת

9.5.2022
מפגש 5 - זיהום אוויר

מדיניות המשרד להגנת הסביבה למניעת זיהום אוויר מתעשייה, היתרי פליטה, PRTR, טכנולוגיות להפחתת פליטות וסוגיות רגולטוריות מרכזיות מן ההיבט המשפטי

16.5.2022
מפגש 6 - שינוי אקלים, טבע

מדיניות המשרד להגנת הסביבה לנושא שינויי אקלים (מיטיגציה ואדפטציה), מנגנון וולונטרי לדיווח פליטות גז"ח, מדיניות משרד האנרגיה, שמירת טבע, ניהול סיכונים פיננסיים

23.5.2022
מפגש 7 - כלכלה מעגלית

עקרונות של כלכלה מעגלית, התייעלות במשאבים והפחתת פסולת, כלים ואמצעים ממשלתיים לעידוד ותמיכה בכלכלה מעגלית וסימביוזה תעשייתית, מקרה בוחן

30.5.2022
מפגש 8 - טיפול בפסולת

מדיניות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולת, חוקי האריזות ופסולת האלקטרונית: חובות יצרנים ויבואנים, סוגיות אבטחת מידע, היבטים משפטיים בהתמודדות עם פסולת

13.6.2022
מפגש 9 - תדמית ושיווק

עקרונות של אחריות תאגידית ו-ESG, מדיווח לאסטרטגיה עסקית, 14001 ISO, מיתוג ושיווק נושאי סביבה, מקרה בוחן

לסילבוס מפורט ופרטים נוספים: אנדריי סוסלקיוב, ראש תחום הגנת הסביבה, התאחדות התעשיינים טל. 054-4968697, andrew@industry.org.il

*התוכנית נתונה לשינויים