סדנת תמחיר ככלי למינוף החלטות עסקיות - מרחב דרום
סדנת תמחיר ככלי למינוף החלטות עסקיות
4 מפגשים, 31.1.22-21.2.22, ימי שני, 14:00-18:00, ZOOM
 

שליטה והבנת חשיבות התמחיר בתהליכי עבודה, ייצור, שיווק ועוד תשפר את יעילות העסק בכל מדד עסקי ותקנה לו יתרון תחרותי וחשיבה נכונה בקבלת החלטות מבוססות תמחיר.

הסדנה תחשוף את המשתתפים להבנה מעמיקה של מהות התמחיר, שיטות תמחיר, מעקב ובקרה תקציבית, קביעת מדדים, בחינת כדאיות פרויקטים והיכולת לקבלת החלטות מבוססות תמחיר.

 
מטרות הסדנה:
הבנת מהות התמחיר ככלי לקביעת עלותם המדויקת של מוצרים או שירותים תעשייתיים בכל שלב משלבי הייצור או השירות.
הקניית ידע יישומי לבקרת מידת יעילותם של מפעל, יחידה, מחלקה או גוף ארגוני אחר לצורך שיפור ביצועים.
הבנת חשיבות התמחיר כבסיס לתכנון וקבלת החלטות ניהוליות בתחומי השיווק התפעול וקביעת מסגרות תקציביות.
 
עלויות:
לחברי התאחדות התעשיינים 1,560 ש"ח לא כולל מע"מ
לחיצוניים 3,850 ש"ח לא כולל מע"מ
נדרש להשלים מע"מ כחוק

פרטי הבנק לביצוע  העברות  ותשלומים לפקודת התאחדות התעשיינים בישראל
בנק הבינלאומי יצחק שדה7תל אביב סניף 31-048 חשבון 409-123450
חשבונית מס/קבלה תועבר לאחר קבלת התשלום

דמי ביטול, 15% מעלות ההכשרה, עד חמישה ימים לפני מועד הפתיחה

תוכנית הסדנה:
31.1.22 - יסודות התמחיר - הכרת המסגרת המושגית, סוגי מלאי, תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך, העמסת עלויות עקיפות, הרישום החשבונאי, העמסת חסר ויתר, ממוצע משוקלל ויחידות שוות ערך, תמחיר תקן, ניתוח סטיות.

7.2.22 - תמחיר מתקדם - תמחור בתנאי אי וודאות, שיטות לאומדנים, שיטות עיסקיות לייחוס עלויות, תמחור של רכש ומכרזים, תמחור של פעילות רב שנתית בהתבסס על ניתוחי שוק מתקדמים.

14.2.22 - תקציב - סוגי תקציב, כלים למעקב ובקרה, תכנון תקציב, ביצוע תקציב, תכנון פריטים חדשים, נקודות תורפה ודגשים בעת הכנת תקציב, הקשר בין תקציב לתכנית עבודה, הקשר בין תקציב לתזרים מזומנים, התקציב ככלי ניהולי.

21.2.22 - ניהול פיננסי וקבלת החלטות - חישובי ריבית, ערך נוכחי וערך עתידי, קריטריונים לקבלת החלטות בהשקעה (NPV , IRR. ROI), סדרות פיננסיות (חישוב תשואה אינסופית), מבוא לתורת ההשקעות.

מנחה הסדנה

רו"ח ליאור אגאי, בעל תארים ראשון ושני בכלכלה, חשבונאות  משפטים מהאוניברסיטה העברית, מרצה בכיר באקדמיה, שותף בפירמת רואי חשבון,בעבר סמנכ"ל הכספים של אוניברסיטת ירושלים, היועץ הכלכלי למפכ"ל, מנהל בכיר במינהל הרכש הממשלתי

הרצאות אורח 7.2
הרצאות אורח 7.2

פקטורינג - מימון בראש שקט // מיקי קאופטייל, מנהל מכירות ושיווק, איסתרא

מקורת מימון משלימים מגופים מוסדיים // אודי רוזנברג, מנכ"ל גיזה זינגר אבן קפיטל

 

הרצאת אורח 14.2
הרצאת אורח 14.2

מבניית תקציב למציאות // אודי ברנר, שותף ובעלים, פרנקל-ברנר

לפרטים נוספים: המכללה לניהול בתעשייה danaa@industry.org.il