מפגש פורום מנהלי כספים 30.6.21

כידוע לכם, כיום מימון הסעתו של עובד ממקום מגוריו למקום עבודתו וחזרה על-ידי המעסיק נחשב לטובת הנאה החייבת במס בידי העובד ומנגד מס התשומות הגלום בעלות ההסעה אינו מותר בניכוי בידי המעסיק  .

לעומת זאת, במקום בו ההסעה הכרחית מדובר בהוצאה לטובת המעסיק הפטורה ממס בידי העובד, והמעסיק אף רשאי לנַכּוֹת את מס התשומות הגלום בְּעלות ההסעה כאמור.
נשמח להזמינכם לדיון מקצועי לגיבוש עמדת הפורום.

לפרטים נוספים: אביב חצבני, ס' ראש אגף כלכלה ומנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות avivh@industry.org.il

דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות danielp@industry.org.il