מפגש הסברה לתעשייה בית שמש בנושא מענקים וכלי סיוע ממשלתיים 7.7.21
התאחדות התעשיינים מרחב ירושלים בשיתוף עיריית בית שמש והרשות להשקעות במשרד הכלכלה
שמחים להזמינך למפגש הסברה ייעודי בנושא מענקים וכלי סיוע ממשלתיים ברקע ההכרזה על אזורי התעשייה
בעיר בית שמש כאזור פיתוח א'

במפגש יפורטו המסלולים השונים, כלהלן:

• מסלול המענקים לפי חוק עידוד השקעות הון • מסלול להעלאת הפיריון בתעשייה (הוראת מנכ"ל 4.44) 

• מסלו להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (הוראת מנכ"ל 4.54)

סדר יום
14:30-14:35
דברי פתיחה

ד"ר עליזה בלוך, ראש העיר בית שמש

גב' גלית לוי, מנהלת מרחב ירושלים

14:35-15:15
הצגת מסלולי המענקים

גב' לבנה זגורי, סגנית בכירה למנהל הרשות להשקעות וממונה מסלולי השקעות הון

15:15-15:30
דיון פתוח לשאלות ותשובות עם הרשות להשקעות
15:30-16:00
תמהיל השקעה והגשת תוכנית השקעות באופן נכון

אביב חצבני, התאחדות התעשיינים

                              

לפרטים נוספים: אביב חצבני, ס' ראש אגף כלכלה ומנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות avivh@industry.org.il

דניאל פינטו, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות danielp@industry.org.il