הזמנה-פורום מנהלי כספים 20.5.21

כידוע, בשנת 2017 עבר תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון. 
במסגרת התיקון חלו שינויים חיוביים רבים, לרבות הגדרת מפעל טכנולוגי מועדף, הקלה בדיווחי היצואנים העקיפים והפחתת מס החברות באזורי פיתוח ל-7.5%.

לצד זאת, כחלק מהתיקון נקבע תיקון הגדרת "הכנסה מועדפת" - כך שלא תיכלל הכנסה מנכס לא מוחשי אשר אינה מיוחסת לייצור ושלא נכללת בהגדרת הכנסה טכנולוגית מועדפת. 
בהרחבה, נקבע באופן ברור כי הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק (נכס שיווקי), כגון: לוגו, סימן מסחרי, קשרי לקוחות וכד', לא תהנה מהטבת המס בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, 
זאת במידה וההכנסה שיוחסה לנכס השיווקי עלתה על 10% מתוך רווח החברה.

במסגרת התיקון נקבעה הוראת מעבר כי תחולת הגדרה זו תכנס לתוקפה ביום 1.7.2021

בשל ההשפעה הנרחבת והמהותית על מספר רב של עסקים אנו מכנסים דיון דחוף בנושא 

למידע נוסף ומפורט ניתן להעמיק בסעיפים 3.4.2.1 וסעיף 8(ב) לחוזר מס הכנסה 09/2017 
 

 

לפרטים נוספים אנא פנו אל:
אביב חצבני ס. ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים avivh@industry.org.il